O sposobach na poprawę jakości powietrza w polskich miastach, a więc edukacji czy wzroście świadomości społecznej na temat konieczności wymiany źródeł ciepła i rezygnacji z paliw niskiej jakości, z Magdaleną Żmudą − dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania − rozmawia Dominik Szymański.

Jakie działania podejmuje Poznań, aby szczególnie w okresie grzewczym, czyli zimą, jesienią i wczesną wiosną, stan powietrza w stolicy Wielkopolski był zdecydowanie lepszy i z roku na rok ulegał poprawie?

W pierwszej kolejności zainwestowaliśmy w likwidację emisji komunikacyjnej. Jesteśmy w trakcie naboru w NFOŚiGW na zakup autobusów wodorowych – mamy nadzieję, że będziemy jedynym miastem w Polsce o tak dużej flocie autobusów zasilanych właśnie tym paliwem. W ten sposób wyeliminujemy z komunikacji publicznej autobusy zasilane w tradycyjny sposób. W obszarze wytwarzania ciepła dysponujemy miejskim programem, wspierającym transformację energetyczną, a także zachęcamy mieszkańców do korzystania z rządowego Programu „Czyste Powietrze”. W przypadku nieruchomości znajdujących się w zasobach miejskich wraz z wymianą kopciuchów przystosowujemy budynki do oszczędności energetycznej. Zależy nam na tym, aby – oprócz podłączenia do s...