Polski rynek gospodarowania odpadami opakowaniowymi już niedługo może przejść prawdziwą rewolucję. Szanse na nią dają prace nad zmianą ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. W jakim kierunku powinny iść? Doświadczenia innych krajów pokazują, że najlepsze efekty w gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi daje mocne ich oparcie na koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), połączone ze skutecznym systemem kaucyjnym. 

Obowiązujący obecnie w Polsce system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) znacząco odbiega od standardów europejskich. Opiera się na dokumentach potwierdzających recykling (tzw. DPR) oraz działalności konkurencyjnych względem siebie organizacji odzysku. Dopłaty od producentów i wprowadzających są z kolei najniższe w Europie, co skutkuje tym, że cały ciężar gospodarowania odpadami opakowaniowymi spoczywa na barkach lokalnych samorządów. Te z kolei obciążają kosztami mieszkańców i gminne budżety. Jak powinien wyglądać system po nowelizacji ustawy?

Cztery istotne elementy 

Doświadczenia europejskie wskazują, że dla dobrze funkcjonującej gospodarki odpadami opakowaniowymi, opartej na finansowaniu wprowadzających (zgodnie z koncepcją ROP), kluczowe jest wystąpienie i optymalne zestrojenie czterech elementów. 

Pierwszy to sposób ...