Czy inwestycje w rozwiązania 4.0 w przemyśle chemicznym są opłacalne? Jak je takimi uczynić? Zjawisko „przemysłu 4.0” nie jest jednoznacznie zdefiniowane, jednak można uznać, że jest to pewna ogólna koncepcja, u podstaw której leżą szerokie wykorzystanie Internetu oraz wymiana danych zarówno pomiędzy maszynami i urządzeniami, jak i na linii maszyna – człowiek. Transformacja cyfrowa, w długoterminowej perspektywie, pomoże zmaksymalizować zyski i zwiększyć bezpieczeństwo przedsiębiorstw.

Samo pojęcie „przemysł 4.0” zostało użyte powszechnie po raz pierwszy w 2011 r. na targach Hannover Messe w Niemczech i odnosi się do idei czwartej rewolucji przemysłowej, która zakłada wzajemne przenikanie się i wykorzystywanie automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie wdrażaniem technologii 4.0 i z całą pewnością ten trend nadal będzie obecny, nic go nie zatrzyma. Cyfryzacja to ogromne szanse i możliwości rozwoju w dobie digitalizacji i upowszechniania się nowoczesnych technologii we wszystkich gałęziach naszego życia, także w skali przemysłowej. Pandemia, która nadal trwa, dobitnie pokazała, że gdyby nie „przestrzeń cyfrowa”, funkcjonowanie wielu firm i zakładów stałoby się – przynajmniej w jakiejś części &ndash...