Na przełomie listopada i grudnia 2021 r. odbyła się w Poznaniu jedna z największych konferencji poświęconych zmianom energetyczno-ciepłowniczym w polskich samorządach – „Doradztwo Energetyczne dla Gmin”. Organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydarzenie zgromadziło w poznańskim Hotelu Andersia kilkudziesięciu gości oraz ponad pół tysiąca obserwujących relację internetową.

Konferencja odbyła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu Jolanty Ratajczak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jej Zastępcy - Aleksandry Durkowskiej oraz Zespołu Doradców Energetycznych z wielkopolskiego Funduszu. Prezes WFOŚiGW zwróciła uwagę, jak ważny w kontekście zmian energetycznych jest dla polskich samorządów Projekt Doradztwa Energetycznego. W programie tym specjaliści poszczególnych wojewódzkich funduszy edukują i upowszechniają wśród samorządowców wiedzę z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

– Konferencja towarzyszy Projektowi „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – powiedziała prezes J. Ratajczak. – Mówimy więc o ...