Czasy, w których firma robiła „swoje”, a klienci „swoje” – nie komunikując się wzajemnie – należą do przeszłości. Dziś coraz ważniejszym elementem każdego działania biznesowego staje się odpowiednia komunikacja społeczna. Dotyczy to w szczególności działań dotyczących gospodarki odpadami.

Zasadę tę dobrze zrozumiano w Gdańsku, gdzie opublikowano „Raport Zrównoważonego Rozwoju Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku za lata 2020-2021”. To element szerszej kampanii komunikacji społecznej prowadzonej przez Zakład.

Dlaczego ESG?

Najważniejsze kwestie ujęte w raporcie obejmują zagadnienia dotyczące obszaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego. Określamy je jako ESG, od angielskich słów E – environment; S – social; G – governance.

U podstaw raportowania ESG leżą jednocześnie podstawy ekologiczne, etyczne i ekonomiczne – i sposób, w jaki firma godzi swoje działania na tych trzech płaszczyznach. Osiągnięcia firmy w zakresie ESG i wprowadzone zmiany traktuje się też jako narzędzie marketingowe i wizerunkowe.

Ten model raportowania powoli staje się standardem, a wkrótce będzie także rygorystycznie przestrzeganym obowiązkiem. 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainab...