Choć czasem trzeba stworzyć sztuczne bariery akustyczne, to jednak drzewa, krzewy, nawet trawa są naszym najlepszym orężem w walce z jednym z najbardziej dokuczliwych zanieczyszczań w naszym środowisku. Chodzi o hałas. 

Samorządy, zgodnie z art. 118 pkt 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, są zobowiązane do tworzenia strategicznych map hałasu, stanowiących podstawowe źródło danych wykorzystywanych do wielu ważnych celów, m.in. informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, a także planowania strategicznego, planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Hałas w prawie

Jak jasno wskazuje wyżej przywołana ustawa, map nie sporządza się dla całego kraju, ale dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk. Co ważne, są one (czy też raczej powinny być) przygotowywane przez zarządzających tego rodzaju infrastrukturą, jak wskazują przepisy, co pięć lat. A składają się z części opisowej oraz graficznej dotyczącej konkretnego terenu czy miejsca albo infrastruktury. Jest tam wiele danych, np. identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu, wskazane tereny...