Prowadzenie zrównoważonej działalności to wielka odpowiedzialność, ale też obowiązek każdego producenta. Beneficjentem takich inwestycji są wszyscy interesariusze, w tym najistotniejszy z nich – świat, w którym żyjemy my i w którym będą żyć przyszłe pokolenia. To powinno skłaniać ku refleksji, że ponoszone na ekologię koszty są warte starań, nawet jeśli wydają się czymś bez precedensu.

Każdy świadomy przedsiębiorca powinien jasno definiować standardy oraz cele środowiskowe, które musi stawiać nie tylko sobie, ale też partnerom biznesowym. Aby chronić planetę, konieczne jest bowiem minimalizowanie śladu środowiskowego w całym łańcuchu produkcyjnym. Dlatego wymogiem powinno być nie tylko przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji w obszarze ochrony środowiska, ale także zobowiązywanie do tego współpracujących kontrahentów.

Od czego zacząć proekologiczną zmianę?

Zastanawiając się, od czego zacząć wyznaczanie celów ekologicznych, pierwszym krokiem powinno być stworzenie w strukturze firmy działu odpowiedzialnego za zarządzanie ochroną środowiska. 

Do głównych zadań tej jednostki należałoby prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów prawa o ochronie środowiska, realizowanie polityki proekologicznej przedsiębiorstwa czy wręcz inicjowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Poza tym specjaliści ds. ochrony środowiska prowadzą bieżący monitoring generowanych zagrożeń oraz podejmują działania prewencyjne, które mają ograniczać ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

Pod hasłem „ochrona środowiska” znajduje się także nowoczesny park technologiczny, wyposażony w energooszczędne maszyny (pozwalające na optymalizację zużycia energii i jej efektywniejsze wykorzystanie) oraz urządzenia zmniejszające ilości generowanych odpadów. Jednocześnie ważne jest nie tylko nieustanne optymalizowanie, ale również zwiększanie jakości oraz wydajności produkcji. Poza tym silny nacisk powinien być kładziony na politykę zero waste w stosunku do surowców. Dzięki kompleksowym kontrolom procesów na wszystkich etapach produk...