W wielu gminach w Polsce rosną opłaty dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Część miast zdecydowała się na wprowadzenie metody obliczania stawki za śmieci według zużycia wody, inne – na system hybrydowy bądź „od gospodarstwa domowego”. 

Tak zwaną opłatę śmieciową od 1 kwietnia podwyższyły m.in. władze Warszawy. Stawka będzie wyliczana na podstawie zużycia wody. – Jak ostrzegaliśmy, lawinowo rosnące w całym kraju koszty gospodarki odpadami sprawiły, że mieszkańcy będą musieli płacić więcej za śmieci. Polskie prawo nakazuje nam ustalić stawki opłat w taki sposób, by pokryły wydatki miasta na odbiór i zagospodarowanie odpadów – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Warszawa zapłaci „od wody”

Mieszkańcy Warszawy będą płacić za śmieci 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, jak i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej (np. sklepu w kamienicy). Jeśli zużycie wynosi np. 2,5 m3, opłata wyniesie 31,82 zł, a jeżeli 4 m3 – 50,92 zł. 

Podstawą miesięcznej opłaty będzie średnie zużycie wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku (z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji). W przypadku nieruchomości zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz. W opłacie za odpady uwzględnia się ilość zużytej wody technicznej (używanej np. do mycia klatek schodowych). Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres sześciu kolejnych miesięcy, stawka naliczona zostanie według zasady: liczba mieszkańców pomnożona przez 4 m3 wody i stawkę 12,73 zł. W nieruchomościach mieszanych, w części niezamieszkałej (np. salon fryzjerski w kamienicy), opłaty będą naliczane według iloczynu normy zużycia wody określonej w załączniku do uchwały i stawki 12,73 zł. W domkach letniskowych i innych nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych przyjęta jest stała opłata – 181,9 zł rocznie. Nieruchomości niezamieszkałe, objęte miejskim systemem gospodarki odpadami (np. miejskie szkoły, domy kultury, ośrodki sportu), będą rozliczane według liczby pojemników z odpadami powstającymi na terenie danej nieruchomości. 

Każdy używa wody i produkuje śmieci

Równie...