Zieleń jest bardzo istotna dla Polaków. Aż 75% z nas gotowych jest zaangażować się w tworzenie nowych terenów zielonych i dbanie o te już istniejące w swojej najbliższej okolicy.

Kondycja finansowa polskich samorządów w ciągu ostatnich kilku lat systematycznie się pogarsza. To konsekwencja decyzji politycznych, które z jednej strony zmniejszyły ich przychody podatkowe, a z drugiej zwiększyły koszty funkcjonowania. Na to wszystko nałożyła się pandemia. Gminy bronią się cięciami wydatków, podnoszeniem opłat lokalnych i zaciąganiem długów. Wydawałoby się, że zaciskanie pasa powinno odbijać się negatywnie na wszystkich dziedzinach aktywności samorządów. Tymczasem w wielu gminach wyjątek stanowią wydatki na utrzymanie i rozwój miejskiej zieleni. Oczywiście, nie we wszystkich miastach wzrost nakładów jest tak spektakularny jak w Krakowie, w którym w ciągu ...