Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które po raz 15. od początku epidemii odbyło się online (11 marca br.), przyjęto stanowisko na temat projektu Krajowego Planu Odbudowy.

W części spotkania dotyczącej zaopiniowania projektów Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności na lata 2021-2027 prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz, zwrócił uwagę, że nie ma obecnie ważniejszych kwestii. – Zadbamy o to, aby strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego mówiła jednym głosem i prezentowała wspólne stanowisko. Samorządy muszą mieć wpływ na sposób podziału tych środków. Transparentność i obiektywność ich dystrybucji mogłaby zapewnić Agencja Spójności i Rozwoju. O to trzeba powalczyć – mówił prezes Związku. – Nie może to być fundusz poparcia rządu, ale odbudowy państwa – podkreślał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Przeciwko centralizacji

W dyskusji pojawiły się opinie, że proponowane działania nie tworzą kompleksowego i spójnego pakietu. Środki z KPO nie mogą być też wykorzystane na oderwane od realnych potrzeb zmiany organizacyjne, których celem jest sprzeczna z zasadą subsydiarności centralizacja zarządzania, powodująca zmniejszenie wpływu obywateli oraz społeczności lokalnych i regionalnych na daną sferę usług publicznych. Dotyczy to zwłaszcza tzw. reformy ochrony zdrowia, którą zapowiada rząd – wbrew powszechnemu sprzeciwowi wszystkich zainteresowanych środowisk społecznych i zawodowych oraz gmin, powiatów i województw.

Zwracano uwagę na brak realnych konsultacji projektu KPO ze środowiskiem samorządowym. Związek Miast Polskich przedstawił w 2020 roku swoje wstępne, robocze postulaty do projekt Planu, ale rząd nigdy się do nich nie odniósł. Wstępne stanowisko ZMP w sprawie projektu KPO dostępne jest na www.miasta.pl. 

Niepotrzebne regulacje

Zarząd postanowił przyjąć stanowisko Komisji Polityki Społecznej ZMP, która negatywnie zaopiniowała projekt ustawy „Samorząd dla rodziny” (m.in. ze względu na zawężenie definicji rodziny do małżeństwa). Wię...