Czy jest jeszcze jakiś sektor gospodarki, który nie korzysta z odnawialnych źródeł energii albo nie rozwija ich dla swoich potrzeb? Z pewnością nie jest to kolej. Mało tego, Polska może pochwalić się już na tym polu sporymi sukcesami. 

OZE wkracza na kolejowe tory, ale działania obejmują całą infrastrukturę. Bo przecież transport osobowy i towarowy pociągami to także dworce, budynki gospodarcze, stacje z poczekalniami i oczywiście bardzo wiele budynków o charakterze operacyjnym, potrzebnych do obsługi przewozów. Choćby hale remontowe, nastawnie, budki wartownicze czy pomieszczenia dla Służby Ochrony Kolei. Na razie, przede wszystkim za sprawą paneli fotowoltaicznych, koleje wkraczają na zeroemisyjną ścieżkę energetyczną. 

Dwukrotny wzrost 

PKP korzysta z energii słonecznej. Wybudowane instalacje fotowoltaiczne należące do krajowego zarządcy kolejowych nieruchomości znajdują się na terenie administrowanych przez niego dworców. – Montaż nowoczesnych urządzeń zrealizowano w trakcie inwestycji polegających na przebudowie lub budowie dworców w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. W 2022 roku nastąpił znaczny wzrost liczby dworców kolejowych, na których zamontowano instalacje fotowoltaiczne – informuje Bartłomiej Sarna z Wydziału Współpracy z Mediami Pol...