Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym – wybrane uwagi Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU.

W związku ze spodziewanym wzrostem zadań dla środowiska urbanistów, wynikającym z projektowanej ustawy, trzeba zwrócić uwagę na to, że brak izby urbanistów (lub co najmniej przywrócenia obowiązku posiadania uprawnień urbanistycznych, nabywanych w trakcie pracy w biurach urbanistycznych) niewątpliwie będzie obniżać jakość aktów planowania przestrzennego. Bardzo szkoda, że przygotowując tak dużą zmianę ustawy, nie zadbano o jak najlepsze wykorzystanie doświadczonej kadry urbanistów. Postuluje się zatem uzupełnienie projektu ustawy o regulacje przywracające izbę urbanistów.

Partycypacja społeczna

Przygotowywany akt prawny zakłada obowiązek partycypacji społecznej. Naszym zdaniem, jest ona najbardziej pożądana w czterech fazach przygotowywania aktów planowania przestrzennego:

  • w fazie określania obszaru do objęcia planami miejscowymi – co w projekcie ustawy wprowadza się w art. 14 ust. 4 – należy ją dopuścić poprzez obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w stosunku do planów miejscowych,
  • w fazie składania wniosków do aktów planowania przestrzennego – co zostało utrzymane w tym projekcie ustawy,

Wykup dostęp do płatnych treści Portalu Komunalnego!

Chcesz mieć dostęp do materiałów Portalu Komunalnego Plus?