29 czerwca br. podczas World Urban Forum 2022 w Katowicach prezydent Katowic, Marcin Krupa, odebrał z rąk prezesa Zarządu Głównego Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie, Tomasza Ucińskiego, Złotą Odznakę z diamentem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

Odznaka KIGO została przyznana prezydentowi Katowic w uznaniu wybitnych osiągnięć w gospodarce odpadami, dzięki którym Katowice należą dziś do ścisłej czołówki w Polsce pod względem kompleksowej gospodarki odpadami. Zadania w tym zakresie realizowane są w Katowicach przez spółkę należącą do miasta, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Prężny rozwój

MPGK w Katowicach odbiera i przetwarza odpady od mieszkańców całego miasta, czyli ok. 270 000 osób. Wykonuje także zadania w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg i chodników. Spółka posiada Zakład Odzysku i Przetwarzania Odpadów, składowisko odpadów, bazę logistyczną, bazę oczyszczania miasta oraz cztery Gminne Punkty Zbiórki Odpadów. Ostatnie lata to prężny rozwój spółki i rozbudowa taboru transportowego, ale przede wszystkim obiektów do przyjmowania oraz do przetwarzania odpadów. Od roku 2014 cyklicznie rozbudowywany jest Zakład Odzysku i Przetwarzania Odpadów, na terenie którego, a jest to 11,5 ha, obecnie działają instalacja MBP, sortownia odpadów zbieranych selektywnie, kompostownia odpadów zielonych,...