Na brak nowych regulacji prawnych w branży gospodarki odpadami komunalnymi ostatnimi czasy narzekać nie można. A to „na tapetę” wjeżdża pomysł reaktywowania rozporządzenia MBP, a to prezentowane są opinii publicznej ogólne założenia do systemu ROP, a to przedkładany jest do opiniowania projekt nowego KPGO. 

Tymczasem wiele podmiotów z branży dopiero co kończy dostosowywanie się do wymagań zmienionych przepisów z 2018 roku, które nałożyły szereg dodatkowych obowiązków, głównie w kontekście zabezpieczeń ppoż. Pojawiają się i inne zmiany wpływające na system gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. nowe zasady wystawiania od 1 stycznia 2022 r. dokumentów DPR/EDPR. 

DPR nie istnieje

Ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach wprowadziła z dniem 1 stycznia br. nowe brzmienie art. 23 i 24 „ustawy opakowaniowej”, a od początku tego roku cały system obiegu dokumentów potwierdzających recykling miał się odbywać elektronicznie w systemie BDO. Teoretycznie, bo taka funkcjonalność do dziś w systemie BDO nie istnieje, bowiem ww. nowelizacja zawiera przepis przejściowy, stanowiący, że dokumenty DPR i EDPR, które obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., są sporządzane zgodnie z przepisami dotychczasowymi. Należało więc domniemywać, ...