Rząd wprowadził szereg mechanizmów chroniących część obywateli przed drastycznym wzrostem cen ogrzewania, pomijając przy tym całkowicie użytkowników ciepła systemowego. W rezultacie 15 milionom Polaków, których domy ogrzewane są przez ciepłownie i elektrociepłownie, grożą podwyżki ciepła i ciepłej wody od kilkudziesięciu do ponad 100%. IGCP wystosowała pismo do premiera, w którym zwraca uwagę na niesprawiedliwy podział społeczeństwa, i proponuje konkretne rozwiązania systemowe, które wsparłyby 42% gospodarstw domowych, bo tyle w Polsce korzysta z ciepła systemowego.

Ostatnio do krajowego porządku prawnego wprowadzono szereg regulacji chroniących odbiorców paliw lub energii przed wzrostem cen związanym z sytuacją na rynkach. To m.in. dodatek osłonowy chroniący odbiorcę wrażliwego, mechanizm rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego odbiorcom taryfowym, dodatek węglowy, rozłożenie podwyżek cen taryfowych za gaz na raty, a ostatecznie zamrożenie ceny gazu. Jednocześnie przedsiębiorstwa energetyczne, w związku z administracyjnym ustaleniem cen, po jakich dostarczane jest paliwo gazowe, mają otrzymać stosowne rekompensaty w celu pokrycia różnicy między ceną ustaloną w taryfie a ceną maksymalną ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem tych rozwiązań jest ochrona gospodarstw domowych przed istotnym wzrostem cen ciepła. Ciepło to dobro o&n...