Założeniem funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest przyjmowanie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych w formacie xml. Faktury mają być generowane w systemach finansowo-księgowych przedsiębiorcy, które są zintegrowane z KSeF. KSeF działa od 1 stycznia 2022 r. Od 1 stycznia 2024 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe.

Z KSeF może korzystać przede wszystkim podatnik. Dotyczy to przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni oraz zwolnieni, a także podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej One Stop Shop, posiadających polski NIP.

Podatnicy i komornicy

Ponadto do korzystania z KSEF uprawnione są organy egzekucyjne i komornicy sądowi, wykonujący czynności egzekucyjne oraz wystawiający faktury VAT w imieniu i na rzecz dłużnika. Uprawnienia do korzystania z KSeF mogą mieć także inne podmioty wskazane.

Podmioty te mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli uwierzytelnią się w sposób określony w rozporządzeniu w sprawie korzystania z KSeF. Metody uwierzytelnienia to: profil zaufany, podpis kwalifikowany, pieczęć kwalifikowana i token.
Co do zasady, podatnicy będący osobami fizycznymi mogą korzystać z KSeF bez dodatkowego zgłoszenia. Pierwotne uprawnienie o charakterze właścicielsk...