W ostatnim czasie obserwuje się coraz większe zainteresowanie możliwością lokalnej retencji wody zbieranej z dachów. Taka woda może być gromadzona w niewielkich zbiornikach i wykorzystywana do celów sanitarnych, nawadniania upraw, mycia lub przeznaczona do pojenia zwierząt gospodarskich, czyli do ponownego użycia. Takie praktyki są od dawna z powodzeniem stosowane na obszarach o okresowym deficycie wody. Decyzja o sposobie wykorzystania zbieranej wody deszczowej powinna być jednak poprzedzona gruntownymi badaniami, mającymi na celu określenie jej jakości.

Problemem, który może pojawić się w sytuacji zbierania i wykorzystywania wód opadowych z terenów utwardzonych, jest jakość tych wód. Mogą one zawierać zanieczyszczenia wywierające negatywny wpływ na środowisko. Wśród najczęściej wskazywanych problemów związanych z jakością wód opadowych jest zawartość w nich metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz skażenia mikrobiologiczne. Dlatego tak ważne jest poddawanie analizie próbek wód przez akredytowane (czyli akredytowaną metodykę badań) laboratoria.

Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Do największych zalet wody deszczowej należy to, że jej zbieranie i gromadzenie nie wymaga znaczących inwestycji, a sama woda nic nie ko...