Stosowane obecnie metody oczyszczania nie zapewniają wysokiej efektywności usuwania farmaceutyków ze ścieków. Dlatego konieczne staje się wprowadzenie nowych, zaawansowanych metod oczyszczania, zapewniających znacznie lepsze efekty. Jedną z nich jest ozonowanie, którego badania skuteczności przeprowadzono w oczyszczalni Jaworzno Dąb.

Farmaceutyki – w tym suplementy diety i odżywki spożywcze – stanowią poważne zagrożenie dla zasobów wodnych. Badania nad metodami ich eliminacji z wody i ścieków rozpoczęto pod koniec lat 90. XX w. Dowiodły one, że dla zwiększenia skuteczności procesów ich usuwania z wody, należy przeprowadzić modernizację istniejących oczyszczalni ścieków poprzez dodanie kolejnych stopni oczyszczania. Takie modernizacje przeprowadzono m.in. w Szwajcarii, Szwecji i Niemczech. Inwestycje te poprzedzone zostały licznymi badaniami w skali laboratoryjnej i pilotowej. Podobne badania, których wyniki okazały się bardzo obiecujące, przeprowadzono w pilotowej stacji badawczej, zainstalowanej w należącej do przedsiębiorstwa Wodociągi Jaworzno – oczyszczalni Jaworzno Dąb.

Leki nie tylko leczą

Leki występują w ściekach i wodach rzek na stosunkowo niskim poziomie stężeń (rzędu 10-3 – 102 µg·dm-3), jednak negatywnie oddziałują na organizmy ...