12. edycja konferencji „Paliwa z odpadów”, zorganizowana przez firmę Abrys przy współpracy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i ZGO GAĆ w formacie hybrydowym (na żywo i on-line), odbyła się w tym roku w czerwcu we Wrocławiu. Kilkuset gości rozmawiało o ożywieniu rynku pozyskiwania energii i ciepła z wykorzystaniem paliw alternatywnych. To temat niezwykle istotny z wielu względów, choćby z powodu coraz większych problemów z zagospodarowaniem rosnącej ilości odpadów czy też kryzysu paliwowo-energetycznego, który skutecznie drenuje nasze kieszenie.

Liczba produkowanych przez Polaków odpadów systematycznie rośnie, średnio o 0,5 mln Mg w skali każdego roku. Teraz dodatkowo trudno oszacować, na ile wartość ta zwiększy się wskutek napływu uchodźców z Ukrainy, ale może być to dodatkowo nawet około milion ton – na początek konferencji przytoczył dane prezes Abrysu, Robert Rosa.

Jak dodał, branża paliw alternatywnych to fenomen: przy drożejących cenach zagospodarowania RDF-u w cementowniach oraz rosnących kosztach pracowniczych czy mediów producenci paliw od trzech lat obniżają ceny – najczęściej kosztem własnych marży.

– Spadek cen najgorszej jakości odpadów kalorycznych zaskakuje. W ostatnich latach zamawi...