Czym jest gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) dla polskiej gospodarki i jaką rolę odgrywają w niej tworzywa sztuczne? Polish Circular Forum, które w czerwcu br. odbyło się w Warszawie, było okazją do dyskusji na ten temat z udziałem wszystkich interesariuszy rynku. 

Organizatorami Polish Circular Forum byli Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych Plastics Europe Polska. Zorganizowana podczas warszawskiego wydarzenia debata „Tworzywa sztuczne – materiał zrównoważonej przyszłości” przyniosła podsumowanie z perspektywy przemysłu. 

– Dla wszystkich jest już jasne, że nasza branża musi przejść z modelu liniowego na cyrkularny. Widzieliśmy to lata temu i podjęliśmy inicjatywy w tym kierunku. Z raportu ReShaping Plastics wynika, że konieczne jest dokonanie dalszych zmian. W mojej opinii żadne z rozwiązań nie zadziała bez wspólnych działań wszystkich interesariuszy – powiedział podczas dyskusji Umberto Credali, prezes Plastics Europe Polska. 

Współpraca dla osiągnięcia celów

Paneliści byli zgodni, że w łańcuchu wartości jest wielu uczestników i wszyscy powinni współpracować dla osiągnięcia wspólnych celów środowiskowych, a realizację tych celów na poziomie unijnym i krajowym powinna wspierać spójna legislacja.

– Trwałej zmianie ulec muszą nie tylko modele biznesowe, ale również zachowania konsumenckie. Producenci powinni uwzględniać aspekty środowiskowe na najwcześniejszych etapach projektowania produktu i efektywnie edukować konsumentów, aby ułatwić im dokonanie właściwych wyborów przy półce sklepowej i odpowiedzialne korzystanie z produktów. Zrównoważona konsumpcja, tzn. eliminowanie zużycia materiałów tam, gdzie jest to możliwe, oraz zmiana paradygmatu myślenia o opakowaniu czy produkcie nie jako o odpadzie, ale jako o surowcu, są nieodzownymi elementami zamykania obiegu surowców, w tym także tworzyw sztucznych – mówiła Małgorzata Wadzińskia, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentoweg...