Gospodarka o obiegu zamkniętym jest coraz mocniej akcentowanym narzędziem realizacji celów zrównoważonego rozwoju, obecnym w politykach i strategiach na poziomie zarówno unijnym, krajowym, jak i samorządowym. Ma to również odzwierciedlenie w kierunkach finansowania, określonych w programach rozwojowych różnego szczebla. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednocześnie tematem stosunkowo nowym, zarówno dla przedstawicieli miast, jak i dla współpracujących z nimi podmiotów. Z tego powodu przygotowanie propozycji konkretnych rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w miastach, wykraczających poza samą gospodarkę odpadami, często stanowi wyzwanie, przed którym stoją polskie samorządy.

Odpowiedzią i wsparciem w tym zakresie są zainicjowane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów działania na rzecz powstania sieci miast, których celem było wzmocnienie ich kompetencji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, upowszechnienie wiedzy na temat dobrych praktyk oraz tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą, a także – co najważniejsze – wypracowanie projektów w zakresie odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji w miastach wdrażających ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Partnerem dla tego przedsięwzięcia zosta...