Strategiczne pieniądze

Instytucja finansowania rozwoju, należąca do Afrykańskiego Banku Rozwoju (AfDB), uruchomiła Instrument Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Afryce – pierwszy fundusz wspierający tam innowacje w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Skoncentruje się on na trzech strategicznych obszarach, a mianowicie budowaniu zdolności instytucjonalnych w celu wzmocnienia otoczenia regulacyjnego dla innowacji i praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym, udzielaniu wsparcia sektorowi prywatnemu poprzez program rozwoju biznesu oraz udzielaniu pomocy technicznej Afrykańskiemu Sojuszowi na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Fundusz multidarczyńców będzie działał przez pięć lat. Otrzyma wstępne wsparcie w wysokości 4 mln euro od rządu Finlandii i Nordyckiego Funduszu Rozwoju. Fundusz będzie ukierunkowywał finansowanie i ograniczanie ryzyka innowacyjnych modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym poza zarządzaniem odpadami.

(engineeringnews.co.za)


Holistyczne podejście sektora IT

Pomimo optymizmu i ogromnej skali zasobów przewiduje się, że globalna ilość odpadów elektronicznych osiągnie 74 mln ton metrycznych do 2030 r., z czego tylko 17% zostanie poddanych recyklingowi. Oczekuje się także, że do 2040 r. sektor IT będzie odpowiadał za 14% światowych emisj...