Udrażnianie systemu recyklingu w Polsce m.in. poprzez radykalny wzrost stawek opłat dla podmiotów wprowadzających opakowania na rynek to jeden z głównych postulatów raportu przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers i Stowarzyszenie „Polski Recykling” na temat skutków braku przepisów w zakresie ROP w naszym kraju. 

28 czerwca br. odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano raport PwC „Wpływ braku regulacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta na branżę recyklingu tworzyw sztucznych”. Poruszane są w nim kwestie związane m.in. z kosztami recyklingu oraz prognozami na najbliższą przyszłość.

Podczas spotkania zostały przedstawione główne założenia raportu, które niezmiennie podnoszą kwestie najistotniejsze dla branży recyklingu. Stowarzyszenie „Polski Recykling” zaznacza, że do 2023 r. należy dostosować wysokość kosztów netto, zgodnie z art. 8a dyrektywy unijnej, do specyfiki polskiej gospodarki. Oznacza to, że wprowadzający powinni pokryć do 100% kosztów zbiórki i przetwarzania swoich produktów, które stały się odpadem. 

Branża recyklingu wymaga udrożnienia systemu recyklingu poprzez wzrost stawek dla podmiotów wprowadzających, a co za tym idzie – pokrycie luki inwestycyjnej powinno leżeć w głównej mierze po ich stronie...