Nie możemy sobie pozwolić na marnowanie różnorodnych zasobów, tym bardziej teraz, gdy sytuacja na rynku paliw jest trudna. Veolia Energia Poznań stara się zużywać jak najmniej surowców, a te, które zużywa – wykorzystuje jak najefektywniej. Firma wciąż poszukuje nowych rozwiązań, gdyż każdy sposób wytwarzania energii, który nie emituje CO2 i nie zużywa paliw kopalnych, będzie miał wpływ w perspektywie długofalowej na opanowanie rosnących cen ciepła i energii elektrycznej. Na szczęście, są już dostępne technologie, które umożliwiają efektywne korzystanie z różnych zasobów. Jednym z przykładów jest odzysk ciepła odpadowego, m.in. z procesów przemysłowych.

Ciepło odpadowe jako produkt uboczny może pochodzić np. z pieców piekarniczych, komór lakierniczych, oczyszczalni ścieków czy serwerowni; zazwyczaj jest uwalniane do otoczenia w postaci m.in. spalin, pary wodnej czy powietrza. Za pomocą nowoczesnych systemów odzyskiwania ciepła odpadowego można je wykorzystać ponownie, ponieważ ma ono olbrzymią wartość. To rozwiązanie to nie tylko zmniejszenie wpływu na środowisko, ale również realne korzyści ekonomiczne.

Wykorzystywanie ciepła odpadowego to nie nowość – różne branże korzystają z tego rozwiązania, stosując odzysk ciepła na potrzeby własne. Jednak skierowanie ciepła odpadowego powsta...