Rok 2021 stanowi zwieńczenie dekady rozwoju branży PV, która zakończyła się nie tylko spektakularnym sukcesem rynkowym, mierzonym pozycją na krajowym rynku energii elektrycznej z OZE i na europejskim rynku fotowoltaiki, ale także w wymiarze gospodarczym i finansowym. Łączne obroty na rynku fotowoltaiki za 2021 r. oszacowane zostały na 16,7 mld zł, w tym wartość rynku samych nakładów inwestycyjnych wynosiła ok. 15,4 mld zł. Prognozuje się, że w 2022 r. obroty handlowe fotowoltaiki wzrosną w stosunku do roku 2021 i wyniosą ponad 20 mld zł, zaś wartość rynku inwestycji PV będzie kształtowała się na poziomie 19 mld zł. Są to w zdecydowanej większości inwestycje prywatnych inwestorów, które dają impuls całej gospodarce. 

Na koniec 2021 r. moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wyniosła 158 GW, co oznacza roczny przyrost o 21,4 GW. Kraje UE uzyskały 15% wzrostu całkowitej mocy zainstalowanej w PV w stosunku do roku 2020. W ubiegłym roku Polska najprawdopodobniej (nie wszystkie kraje potwierdziły ostateczne i oficjalne dane) znalazła się na drugim miejscu – tuż za Niemcami – pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w całej UE. Dynamika rozwoju polskiego rynku jest stale na wysokim poziomie i nie zatrzymuje się. Powoduje to, że od czterech lat utrzymujemy się w czołówce europejskiej i wiele wskazuje na to, że tak pozostanie w najbliższych latach.

Główna siła napędowa 

Fotowoltaika w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat stała się główną siłą napędową rozwoju OZE. Moc zainstalowana w fotowoltaice w 2020 r. i 2021 r. osiągała spektakularne wyniki. Przyrosty nowych zainstalowanych mocy wynosiły odpowiednio 2,4 GW i 3,7 GW, osiągając jednocześnie trudny do pobicia rekord. 

Według danych Agencji Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec ub.r. wyniosła 7,67 GW, zaś na koniec pierwszego kwartału br. osiągnęła 9,4 GW. Moc zainstalowana w fotowoltaice w ciągu całego 2021 r. niemalże podwoiła się w stosunku do roku poprzedniego. Również pierwszy kwartał 2022 r. był spektakularny pod względem przyrostu nowych mocy w wynikach miesięcznych. Rekordowy był marzec – z przyrostem 633 MW. 

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o OZE spowodowała, że od 30 października 2021 r. zmianie uległa definicja „małych instalacji OZE”. Dotychczas górną granicą małych instalacji było 500 kW. Aktualnie do tej kategorii zaliczają się źródła o mocy od 50 kW do 1 MW włącznie. Natomiast mikroinstalacje to źródła poniżej 50 kW. 

Pełna statystyka – według IEO – mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych za 2021 r. uwzględnia:
mikroinstalacje, czyli instalacje o łącznej mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 50 kW, czyli instalacje prosumenckie – ich łączna moc wyniosła ok. 6 GW, małe instalacje, czyli instalacje o mocy z zakresu od 50 kW do 1 MW – ich moc zainstalowana w Polsce osiągnęła wartość niemalże 1,5 GW, farmy fotowoltaiczne powyżej 1 MW – ich łączna moc zainstalowana została oszacowana na niemalże 200 MW.

Rządzą mikroinstalacje

W Polsce największy udział w rynku PV mają mikroinstalacje. W 2021 r. stanowiły one niespełna 80% mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Jest to wynik działania kilku czynników, m.in. wzrostu popularności tej technologii wśród prosumentów, dotacji udzielanych w ramach programu „Mój Prąd” czy zapowiedzi zmiany systemu net metering na net billing. Program był realizowany od września 2019 r. z przerwami, a w nowej formule trwa do tej pory. Z uwagi na obecne zmiany i stopień nasycenia rynku prosumenckiego przewiduje się, że przyrost mocy w tym segmencie mocno wyhamuje.

Natomiast w kolejnych latach spodziewane są wzrosty w innych segmentach – instalacji PV dla biznesu oraz farm fotowoltaicznych. Wybudowane zostaną inwestycje zarówno zorientowane na pokrycie własnych potrzeb energetycznych (prosument biznesowy), jak i moce zakontraktowane na dostawy do sieci w ramach aukcji OZE.

Udział mocy zainstalowanej w fotowoltaice na kon...