Rok 2021 stanowi zwieńczenie dekady rozwoju branży PV, która zakończyła się nie tylko spektakularnym sukcesem rynkowym, mierzonym pozycją na krajowym rynku energii elektrycznej z OZE i na europejskim rynku fotowoltaiki, ale także w wymiarze gospodarczym i finansowym. Łączne obroty na rynku fotowoltaiki za 2021 r. oszacowane zostały na 16,7 mld zł, w tym wartość rynku samych nakładów inwestycyjnych wynosiła ok. 15,4 mld zł. Prognozuje się, że w 2022 r. obroty handlowe fotowoltaiki wzrosną w stosunku do roku 2021 i wyniosą ponad 20 mld zł, zaś wartość rynku inwestycji PV będzie kształtowała się na poziomie 19 mld zł. Są to w zdecydowanej większości inwestycje prywatnych inwestorów, które dają impuls całej gospodarce. 

Na koniec 2021 r. moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wyniosła 158 GW, co oznacza roczny przyrost o 21,4 GW. Kraje UE uzyskały 15% wzrostu całkowitej mocy zainstalowanej w PV w stosunku do roku 2020. W ubiegłym roku Polska najprawdopodobniej (nie wszystkie kraje potwierdziły ostateczne i oficjalne dane) znalazła się na drugim miejscu – tuż za Niemcami – pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w całej UE. Dynamika rozwoju polskiego rynku jest stale na wysokim poziomie i nie zatrzymuje się. Powoduje to, że od czterech lat utrzymujemy się w czołówce europejskiej i wiele wskazuje na to, że tak pozost...