Aluminium to jeden z hitów rynku materiałów pozyskiwanych z odpadów komunalnych. W ocenie uczestników konferencji „Optymalizacja procesu sortowania odpadów – metale nieżelazne” poziom odzysku tego surowca wtórnego w Polsce można znacznie podnieść. 

Aluminium ma właściwości, które umożliwiają zastępowanie nim innych materiałów. Ma trzykrotnie mniejszą gęstość od stali i w czasie niskich temperatur jego wytrzymałość wzrasta. I co najważniejsze: plusem jest możliwość wielokrotnego jego recyklingu. Ten proces nie niszczy jego struktury. Na dodatek zapotrzebowanie na złom aluminiowy rośnie, gdyż cena odzysku jest niższa od pozyskiwania glinu z kopalin. Wszystko to sprawia, że w procesie zagospodarowywania odpadów aluminium jest to materiał pożądany.

Odpowiedzialność producencka

Podniesienie wydajności procesu sortowania metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydzielenia opakowań aluminiowych, sprzyja osiągnięciu wymaganych przez unijne prawo poziomów recyklingu oraz wiąże się z konkretnymi korzyściami środowiskowymi i ekonomicznymi. Stephan Rösgen, przewodniczących Rady Nadzorczej Fundacji RECAL, podczas konferencji zwracał uwagę na to, że w kwestii wykorzystywania aluminium wiele zostało zrobione. – Wiele nie oznacza jednak, że wszystko, co możliwe. Sporo do zrobienia zostało, gdy chodzi o tzw. odpowiedzialność producencką. Wielu producentów udało się namówić, by stosowali opakowania aluminiowe, mimo iż pozostają droższe od mniej cennych ekologicznie zamienników. Udało się namówić, by wykazali się odpowiedzialnością. Ale to ciągle mało, potrzebne są zachęty prawne dla tych, którzy jeszcze pozostali nieprzekonani – mówił Stephan Rösgen.

Problemy techniczne

Mostafa Aboulfaraj, ekspert France Aluminium Recyclage, mówił o konieczności inwestycji w zaplecze techniczne wykorzystywane przy segregacji odpadów nieżelaznych. – Zwracam uwagę na to, że mamy do czynienia z urządzeniami kilku generacji, stale udoskonalanymi. Oczywiście, najlepsze i najwydajniejsze są urządzenia ostatniej generacji. Dzięki nim potrafimy podjąć jak największe ilości pożądanego ...