Trwa zamieszanie w sprawie projektu ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Najpierw, pod koniec marca, media informowały o możliwym wyrzuceniu projektu do kosza. Zaprzeczył temu wiceminister Jacek Ozdoba. Ostatecznie resort klimatu i środowiska zapowiedział przygotowanie nowego projektu. Jakby tego było mało, w sprawę zaangażowało się CBA.

Prace nad wprowadzeniem w Polsce nowego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta ciągną się w zasadzie latami, tymczasem nowe przepisy, dostosowujące nasze prawo do legislacji europejskiej, powinny wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.

ROP ma sprawić – w dużym skrócie – aby zużywano mniej surowców do produkcji opakowań, aby te stały się bardziej „przyjazne” środowisku, a ostatecznie, abyśmy jako konsumenci produkowali mniej odpadów opakowaniowych i w rezultacie mniej płacili za ich zagospodarowanie.

Projekt procedowany od prawie trzech lat został poddany konsultacjom W ramach uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych 134 podmioty zgłosiły do niego swoje uwagi. Ich liczba przekracza tysiąc.

Ministerstwo nabrało wody w usta

W grudniu zeszłego roku rzecznik prasowy resortu klimatu i środowiska, Aleksander Brzózka, poinformował, że uwagi do projektu zgłaszały m.in. ministerstwa, urzędy marszałkowskie, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, indywidualni przedsiębiorcy, organizacje odzysku, organizacje samorządu gospodarczego i stowarzyszenia.

Jakie to uwagi, tego na razie resort nie ujawnia, ale zapewniał, że propozycje zmian będą wzięte pod uwagę.

– W związku ze zgłoszonymi uwagami w projekcie ustawy zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany. Niemniej na obecnym etapie nie ma możliwości podania szczegółowych rozwiązań, które zostaną wprowadzone do projektu – dodaje rzecznik resortu. – Zestawienie uwag z uzgodnień, opiniowania i konsultacji zostanie przedstawione razem z nową wersją projektu ustawy w momencie, gdy zostanie ona przekazana na kolejny etap prac legislacyjnych – opiniowania z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W tym momencie nie jest jeszcze możliwe podanie tego terminu – informuje Aleksander Brzózka.

Tarcza antykorupcyjna

Ostatecznie projekt ustawy był omawiany pod koniec marca na posiedzeniu sejmowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wtedy Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, stwierdziła, że projekt ustawy o ROP jest już po konsultacjach publicznych i obecnie znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych, ale został on objęty… tarczą antykorupcyjną CBA. Dlatego szczegóły planowanych zmian i to, które z uwag zgłoszonych podczas konsultacji zostaną uwzględnione, nie mogą być zaprezentowane poza oficjalnym procesem legislacyjnym.

– Zbiorcza informacja będzie prezentowana na stronach resortu. Chcemy uniknąć sytuacji, że są jakieś grupy interesariuszy, które dostają informacje szybciej – wyjaśniła Małgorzata Golińska.

Wskazała jednak, że zgłoszone podczas opiniowania uwagi, w tym również sygnalizowane przez kilka urzędów marszałkowskich, a także przez Związek Miast Polskich, dotyczyły głównie:

  • terminów wnoszenia opłaty opakowaniowej przez przedsiębiorców,
  • wzrostu dochodów budżetu samorządu województwa z tytułu opłaty opakowaniowej,
  • uzupełnienia zakresu sprawozdawczości przedsiębiorców,
  • uwzględnienia przedstawicieli urzędów marszałkowskich w składzie organu doradczego ministra,
  • rozszerzenia obowiązywania przepisów o pomocy de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach o masie nieprzekraczającej konkretnego wymiaru,
  • doprecyzowania definicji opakowań, 
  • zrezygnowania z każdor...