Komisja Europejska przeprowadziła ewaluację dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD), publikując w 2020 roku dalszy plan działania (tzw. mapę drogową), który ma doprowadzić do zmian legislacyjnych. 

Z pierwszych analiz wynika, że dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD) okazała się skuteczna, redukcja materii organicznej i innych zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach poprawiła jakość wód Unii Europejskiej. Chociaż jej wdrożenie było kosztowne, korzyści wyraźnie przewyższają koszty. Teza prezentowana przez Komisję Europejską jest spójna z wynikami badań opinii publicznej. Na pytanie o skuteczność dyrektywy większość specjalistów odpowiedziała, że co najmniej do pewnego stopnia koszty są równoważone przez korzyści (rys. 1).

Komisja Europejska wykorzystała w pracach ocennych modelowanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze UE, które pomogło zidentyfikować następujące główne nierozstrzygnięte kwestie:

  • Niektóre kraje unijne pozostają w tyle we wdrażaniu dyrektywy i muszą zintensyfikować swoje działania w tym zakresie. Wdrażanie jest motywowane przez znaczne fundusze UE i działania promujące zgodność, ale także przez mechanizmy naruszenia prawa unijnego.
  • Przelewy z kanalizacji w znacznym stopniu wpływają na zbiorniki...