Analizując wyniki wykorzystania wody użytkowej, można stwierdzić, że ponad 50% zużywanej wody możemy zastąpić wodą o niższej jakości, czyli deszczówką. Doskonale nadaje się ona do spłukiwania toalet, mycia podłóg oraz samochodów. Do tego można dodać użytkowanie wody do prania, czyli ok. 80 l dziennie przy 4-osobowej rodzinie. Oznacza to mniejsze zużycie środków czystości i większą ochronę elementów pralki przed osadzaniem się kamienia, ponieważ woda opadowa jest wodą miękką. Świadomość wykorzystania wody deszczowej w tak szerokim spektrum poddaje w wątpliwość dotychczasowe nawyki związane z wykorzystywaniem wody.

Dlaczego warto oszczędzać wodę? Powodów jest wiele i często są ze sobą bardzo powiązane. Koszt 1 m³ wody o jakości spożywczej wzrasta z roku na rok. Wynika to z dwóch kwestii: rosnących kosztów wydobycia i uzdatnienia wody oraz coraz kosztowniejszych procesów oczyszczania ścieków. Prawdopodobnie ta tendencja będzie się utrzymywać w przyszłości. Kolejnym czynnikiem jest tzw. „podatek od deszczu”, czyli opłata za korzystanie z kanalizacji zarówno sanitarnej, jak i deszczowej. Opłaty mają na celu pokrycie kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i administracją sieci kanalizacyjnych. Podatek nie jest obecnie obowiązkowy, ale samorządy mają prawo do wprowadzan...