Analizując wyniki wykorzystania wody użytkowej, można stwierdzić, że ponad 50% zużywanej wody możemy zastąpić wodą o niższej jakości, czyli deszczówką. Doskonale nadaje się ona do spłukiwania toalet, mycia podłóg oraz samochodów. Do tego można dodać użytkowanie wody do prania, czyli ok. 80 l dziennie przy 4-osobowej rodzinie. Oznacza to mniejsze zużycie środków czystości i większą ochronę elementów pralki przed osadzaniem się kamienia, ponieważ woda opadowa jest wodą miękką. Świadomość wykorzystania wody deszczowej w tak szerokim spektrum poddaje w wątpliwość dotychczasowe nawyki związane z wykorzystywaniem wody.

Dlaczego warto oszczędzać wodę? Powodów jest wiele i często są ze sobą bardzo powiązane. Koszt 1 m³ wody o jakości spożywczej wzrasta z roku na rok. Wynika to z dwóch kwestii: rosnących kosztów wydobycia i uzdatnienia wody oraz coraz kosztowniejszych procesów oczyszczania ścieków. Prawdopodobnie ta tendencja będzie się utrzymywać w przyszłości. Kolejnym czynnikiem jest tzw. „podatek od deszczu”, czyli opłata za korzystanie z kanalizacji zarówno sanitarnej, jak i deszczowej. Opłaty mają na celu pokrycie kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i administracją sieci kanalizacyjnych. Podatek nie jest obecnie obowiązkowy, ale samorządy mają prawo do wprowadzania „podatku od deszczu” i coraz częściej to robią. Ostatnim aspektem jest stosowanie systemów gromadzenia wody deszczowej jako małej retencji, czyli przedsięwzięcia mającego na celu wydłużenie czasu obiegu wody przez zwiększenie zdolności do zatrzymywania wód opadowych, zatrzymywania zanieczyszczeń oraz ograniczenia strat energii wody, a więc działania powodujące odciążenie sieci kanalizacyjnej. Nadwyżki wód opadowych mogą być gromadzone w zbiornikach z przeznaczeniem do wykorzystania w okresie jej deficytu. Woda staje się coraz bardziej cenionym zasobem, dlaczego więc ją marnować, odprowadzając do kanalizacji, i dodatkowo płacić za to?

Działanie systemu zagospodarowania deszczówki

System korzysta głównie z zebranej z dachów budynków wody deszczowej. Jednak możliwe jest również gromadzenie jej z terenów utwardzonych, takich jak place, parkingi czy podjazdy. Woda, spływając z dachu przez układ rynien i rur spustowych, trafia do zbiornika, najczęściej podziemnego. Zwykle, nim zbiornik się napełni, woda zostaje oczyszczona poprzez filtr umieszczony na drodze spływu. Zmagazynowaną deszczówkę za pomocą pompy w zbiorniku lub w budynku pompuje się do miejsca zapotrzebowania.

Systemy gromadzenia wody deszczowej

Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: systemy ogrodowe, w których wodę wykorzystuje się do podlewania zieleni i prac ogrodowych, oraz systemy z wykorzystaniem wody w budynku. Mogą to być budynki gospodarstw domowych, ale również obiekty komercyjne i użyteczności publicznej, 
np. placówki medyczne, hotele, ośrodki SPA czy stacje benzynowe. 

Systemy ogrodowe 

Składają się na nie urządzenia pozwalające wykorzystywać wodę deszczową do celów zewnętrznych, czyli najczęściej do nawadniania terenów zielonych, a także zewnętrznych prac porządkowych czy mycia pojazdów. Do złożenia najprostszego zestawu potrzebne są odpowiednio dobrany zbiornik do zlewni z dachu i terenu utwardzonego, filtr, pompa zasysająca i podłączony wąż ogrodowy. 

Materiały

Najbardziej powszechnym surowcem stosowanym w procesie wytwarzania pojemnika jest czysty granulat polietylenu (PE). Wyjątkowe parametry osiągają zbiorni...