Kanalizacja sanitarna, zgodnie ze swoją podstawową funkcją, służy do transportu ścieków sanitarnych z naszych gospodarstw domowych poprzez sieć wielu kilometrów rur o różnych średnicach do oczyszczalni ścieków, gdzie podlegają one oczyszczaniu, aby woda mogła wrócić do naturalnego środowiska. By proces funkcjonował płynnie, przedsiębiorstwa wodociągowe wykonują codziennie setki czynności eksploatacyjnych, umożliwiających pracę systemu. 

Dużym problemem dla przedsiębiorstw wodociągowych jest niewłaściwe użytkowanie systemu poprzez wrzucanie do toalet (zapychanie przyłączy kanalizacyjnych) i studni (zapychanie sieci zewnętrznych) przedmiotów, które należałoby wrzucać do koszy na śmieci lub wywozić w przeznaczone do tego miejsca, jak np. na wysypiska śmieci czy miejsca segregacji i zbiórki starych mebli, urządzeń itp. Przyłącza zapychane są przede wszystkim środkami higieny osobistej, a sieci zwykłymi odpadami komunalnymi. Oprócz materiałów budowlanych czy butelek niejednokrotnie znajdowane są w kanałach także urządzania RTV i AGD, nawet tych dużych rozmiarów, jak np. pralki.

Zatory

Zaśmiecanie przyłączy i sieci powoduje zatory w przewodach kanalizacyjnych, czego skutkiem są często podtopienia domów i ulic ściekami. Powstałe zatory powodują niejednokrotnie określone skutki finansowe, tzn. powstają zarówno koszty dla domowników, którzy doprowadzili do zatoru, i wypływ fekaliów u nich na posesji, jak i koszty społeczne wynikające z zalanych ulic, co skutkuje utrudnieniami w ruchu i nieprzyjemnym zapachem, a także powoduje zagrożenie epidemiologiczne. Pomijając powyższe koszty, skutki finansowe ponoszą oczywiście także przedsiębiorstwa wodociągowe, a docelowo wszyscy odbiorcy usług tych przedsiębiorstw. Każdy zator lub awaria przepompowni ścieków spowodowane zaśmieceniem sieci kanalizacyjnej to konieczność wyjazdu brygady monterów wod-kan wraz ze specjalistycznym sprzętem. Aquanet eksploatuje 2372 km sieci kanalizacyjnej oraz prawie 100 tys. przyłączy kanalizacyjnych, a także 521 przepompowni ścieków. Tylko w roku 2021 wystąpiło 1818 zatorów, których znaczna część była spowodowana właśnie niewłaściwym użytkowaniem przyłączy i sieci kanalizacyjnych przez mieszkańców rejonu, w którym usługi świadczy Aquanet.

8 m3, czyli 5 t

Przykładem z ostatniego okresu była sytuacja, z którą pracownicy Aquanetu musieli się zmierzyć w jednej z obsługiwanych miejscowości. W lesie zlokalizowano kilka studni kanalizacyjnych zasypanych śmieciami, które spowodowały zatory w kanale odbierającym ścieki z osiedla mieszkaniowego. Wyciągnięte zostały śmieci...