Oczyszczalnia ścieków w Tyrowie przeszła przez wiele zmian i modernizacji, stając się kluczowym punktem infrastruktury dla regionu. Jednak ostatnie lata przyniosły nowe wyzwania, szczególnie w kontekście zmieniających się przepisów i ograniczeń administracyjnych. PWiK Ostróda musiało szybko reagować, podejmując środki adaptacyjne, aby zapewnić dalszą wydajność i zrównoważony rozwój instalacji.

Początkowo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda dążyło do zagospodarowania biogazu do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej w celu zaspokojenia potrzeb oczyszczalni ścieków. Następnie, w miarę rozwoju i zwiększania ilości przyjmowanych odpadów, zdecydowało się na rozbudowę urządzeń kogeneracyjnych, co umożliwiło przekształcenie nadwyżki energii elektrycznej i jej sprzedaż do sieci energetycznej. To oznaczało nie tylko wykorzystanie odpadów w celach energetycznych, ale również generowanie dodatkowych zysków poprzez sprzedaż nadwyżki energii. Ostatnim osiągnięciem było wejście w system autokonsumpcji energii elektrycznej w ramach bilansowania energetycznego pozostałych obiektów PWiK Ostróda. Na drodze do transformacji przedsiębiorstwo napotkało wiele mniejszych i większych problemów. Niemniej jednak największe trudności pojawiły się w ostatnich latach ze strony organó...