Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezwykle istotna w procesie inwestycyjnym. Po pierwsze, przesądza, czy i pod jakimi warunkami istnieje możliwość realizacji przedsięwzięcia na danym terenie, po drugie – determinuje możliwość wydania kolejnych pozwoleń w procesie budowlanym.

Z uwagi jednak na okoliczność, że sama w sobie nie jest wykonalna w rozumieniu możliwości przystąpienia w oparciu o nią do wykonywania określonych robót budowlanych, jej rola jest często umniejszana i pomijana przez uczestników procesu budowlanego, zwłaszcza po przystąpieniu do budowy. Tymczasem tylko całościowe spojrzenie na proces inwestycyjny i uzyskiwane w jego toku wszystkie decyzje administracyjne, opinie i uzgodnienia daje możliwość realizacji inwestycji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska, w tym zminimalizowania oddziaływania inwestycji.

Wydanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem między innymi decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu albo projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie Ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Kiedy ...