Przed branżą wiele wyzwań, ale też możliwości, których efektywność będzie probierzem projektów w zakresie ochrony środowiska, a szczególnie ochrony klimatu w ramach zrównoważonego rozwoju. Na ten temat toczyła się dyskusja podczas konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów", zorganizowanej przez firmę Abrys.

Efektywność ta wymaga usunięcia wielu barier, które hamują zarówno bieżącą działalność, jak i rozwój nowych inwestycji. Do najważniejszych barier można zaliczyć w szczególności bariery prawne, inwestycyjne, technologiczne lub organizacyjne. 

Wyzwaniem krótkoterminowym jest przeciwdziałanie zagrożeniu przerwania ciągłości prowadzenia działalności w gospodarowaniu odpadami, w tym przeciwdziałanie wstrzymaniu funkcjonowania istniejących już instalacji z uwagi na uwarunkowania reglamentacyjne tej działalności oraz długotrwałość postępowań w tym zakresie. Dotyczy to zarówno inwestycji wymagających pozwolenia zintegrowanego z uwagi na mijający w sierpniu 2022 roku termin przystosowania tych instalacji do konkluzji BAT, jak i 10-letnich zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, które były wydawane masowo w latach 2013 i 2014 i okres ich ważności niedługo wygasa. Tymczasem organy mają wielomiesięczne opóźnienia i w większości procedują dopiero zmiany decyzji pozwalających na gospodarkę odpadami na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2018 roku.

Likwidować bariery

Ważne jest więc wdrożenie rozwiązań ad hoc, które takie ryzyko wyeliminują np. w ramach rozwiązań covidowych, które będą przedłużały obowiązywanie tych decyzji erga omens, do zakończenia postępowań wnioskowych o ich udzielenie na kolejną dekadę, także po ustaniu stanu epidemii. W perspektywie wyzwań systemowych ważne jest usunięcie barier prawnych w zakresie reglamentacyjnym i proceduralnym poprzez m.in. 

  • wprowadzenie instytucji promesy dla pozwolenia i zezwolenia,
  • wprowadzenie instytucji nadużycia pra...