Zwiększająca się świadomość zagrożeń dla środowiska oraz konsekwencje zmian klimatycznych spowodowały zwrócenie się wielu organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Modyfikacja działań nie ominęła także logistyki. „Zielona” logistyka jest już nie tylko trendem, ale wręcz faktem, którego nie sposób lekceważyć. 

W 2019 r. Parlament Europejski ogłosił kryzys klimatyczny i wezwał państwa ONZ do podjęcia działań w celu redukcji wytwarzania gazów cieplarnianych i przedstawienia strategii osiągnięcia do 2050 r. neutralności klimatycznej. Coraz większy, niszczący wpływ społeczeństwa oraz firm na środowisko niesie za sobą zmiany i nowe trendy w ich codziennym funkcjonowaniu. 

Według raportu Transport Intelligence „Total Logistics 2021”, wzrost globalnego rynku logistycznego do 2024 r. wyniesie 4,7% rocznie. Znaczący wpływ na prognozy ma rozwój e-commerce, który ostatnio przybrał na sile. Do 2026 r. wartość polskiego rynku handlu internetowego może osiągnąć kwotę 162 mld zł, przy średnim rocznym przyroście 12%. Z kolei raport Transport Intelligence „Global e-commerce Logistics 2021” pokazuje, że w roku 2020 rynek logistyki e-commerce zwiększył się o prawie 30%. Takie dynamiczne wzrosty mają istotny wpływ na ekologię.

„Zielona” logistyka to zestaw zrównoważonych polityk i środk&oac...