Gospodarka energetyczna w Polsce wymaga ogromnych zmian. Takie branże jak grzewcza, ciepłownicza czy chłodnicza mierzą się już teraz z wielkimi wyzwaniami wywołanymi koniecznością transformacji energetycznej. W naszym kraju nadal węgiel kopalny wykorzystywany jest jako podstawowe źródło grzewcze, które trzeba pilnie wymienić na odnawialne źródła energii. Zadanie to nie jest łatwe – tym bardziej że większość OZE wykazuje zróżnicowaną sprawność i wydajność działania instalacji.

Jednak konieczność ochrony środowiska wymusza inwestowanie w ekoinstalacje. Aby móc spełnić wymagania, jakie zostały nałożone przez obecną politykę klimatyczną, trzeba zainwestować w źródła, które efektywnie pozwolą na oszczędności i ochronę środowiska oraz zapewnią pewny dostęp do ciepła. 

Net Zero by 2050

Zgodnie z planem przedstawionym w „Net Zero by 2050” – dokumencie Międzynarodowej Agencji Energetycznej – zakłada się, że na poziomie gospodarstw domowych w pierwszej kolejności – jeśli chodzi o instalacje grzewcze, chłodnicze i zapewniające ciepłą wodę użytkową – należy powszechnie wykorzystywane kotły spalinowe zastąpić pompami ciepła. 

W mapie drogowej osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r. zwrócono uwagę, że bez wspa...