Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej na prowincji 

Emissions Reduction Alberta (ERA) przeznacza 50 mln dolarów w ramach nowego wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym, aby przyspieszyć przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Inwestycja rządu Alberty za pośrednictwem ERA koncentruje się na rozwijaniu innowacji, które zmniejszą wpływ produkcji, przetwarzania i usuwania materiałów oraz wesprą dywersyfikację gospodarczą.

Finansowanie pochodzi z funduszu TIER (Technology Innovation and Emissions Reduction) rządu Alberty. ERA dopasuje wkłady prywatne do jednego projektu w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wybrani kandydaci mają prawo do 10 mln dolarów przy minimalnym żądaniu 500 tys. dolarów. Wnioski mogą dotyczyć projektów na etapie pilotażu terenowego, demonstracji lub pierwszego wdrożenia komercyjnego. Wyzwanie gospodarki o obiegu zamkniętym o wartości 50 mln dolarów jest otwarte dla nowych przedsięwzięć, ale także dla modernizacji i inicjatyw, które zostały wcześniej rozpoczęte, ale zostały wstrzymane z powodu obecnej sytuacji gospodarczej. Maksymalny czas trwania projektów to trzy lata od rozpoczęcia.

Do udziału w projekcie zapraszani są m.in. innowatorzy, twórcy technologii, właściciele i operatorzy obiektów przemysłowych, stowarzyszenia przemysłowe...