Przeprowadzone przez zespół analityczny TME badanie ankietowe polegające na weryfikacji nawyków e-recyklingowych Polaków pozwoliło utworzyć ranking miast, w których mieszkańcy najczęściej wymieniają sprzęty elektroniczne (z podziałem na małą i dużą elektronikę), w których wydają najwięcej w skali roku oraz w których najwięcej mieszkańców praktykuje nawyki proekologiczne związane z utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Dodatkowym aspektem przeprowadzonego badania było zweryfikowanie, jakie sprzęty elektroniczne psują się najczęściej, z jakich powodów są wymieniane i jak mieszkańcy oceniają rozwiązania e-recyklingowe w swoich miastach.

Wymiana małych sprzętów 

W pierwszej kolejności zweryfikowano, jak często Polacy wymieniają sprzęty elektroniczne. Nieduży e-sprzęt, a więc podręczne urządzenia codziennego użytku, takie jak suszarki, lokówki czy czytniki, największa grupa wymienia co 1-3 lata (43%). 29,6% mieszkańców największych miast robi to co 4-5 lat. Niewielu natomiast Polaków wymienia sprzęty przynajmniej raz w roku – 18,5% – albo co 6-10 lat (8,9%).

Częstotliwość wymiany sprzętów może być spowodowana ograniczonym czasem poprawnego funkcjonowania i coraz częstszymi usterkami. Gwarancj...