Pomimo dynamicznego rozwoju problem potencjalnego wpływu farm fotowoltaicznych (PV) na ptaki ma charakter marginalny, zwłaszcza w porównaniu do innych odnawialnych źródeł energii, np. turbin wiatrowych. Nie oznacza to jednak, że wpływu tego nie obserwuje się i nie bada. 

W niniejszym artykule koncentrujemy się na ptakach drapieżnych, przypominając jednak, że tak stosowana nazwa uwzględnia przede wszystkim sposób odżywiania, choć określeniem tym posługuje się także np. krajowy program monitoringowy GIOŚ (MPD = Monitoring Ptaków Drapieżnych). Ptaki drapieżne (Falconiformes) stanowią bardzo swoistą, wyraźnie wyodrębnioną grupę, formalnie klasyfikowaną jako ptaki szponiaste. W Europie w jej skład wchodzą przedstawiciele trzech rodzin: 

  • jastrzębiowatych (Accipiteridae),
  • rybołowów (Pandionidae),
  • sokołowatych (Falconidae).

Rodzina jastrzębiowatych skupia m.in. jastrzębie, kanie, myszołowy, błotniaki, orły i orliki. Są to duże i średniej wielkości ptaki, przeplatające lot szybowcowy fazami lotu aktywnego. Rodzina rybołowów ma tylko jednego przedstawiciela – rybołowa, który zwykle wybiera miejsca nad wodami, odżywiając się żywymi rybami. Rodzina sokołowatych obejmuje na ogół mniejsze gatunki; są to ptaki o wąskich, zaostrzonych skrzydłach, rozwijające w cz...