Szalejące ceny różnego rodzaju dóbr szokują każdego. Nie inaczej jest w przypadku surowców energetycznych, których wzrost cen przeraził wielu przedsiębiorców, zarządców budynków użyteczności publicznej czy właścicieli przedsiębiorstw komunalnych. Wpłynęło to jednocześnie na wzrost zainteresowania różnego rodzaju rozwiązaniami, opartymi na odnawialnych źródłach energii. Ich wprowadzenie w życie umożliwia uzyskiwanie znacznych oszczędności, które można wykorzystać na wprowadzanie dalszych innowacji. 

Cały czas istnieje szansa na uzyskanie funduszy na inwestycje w odnawialne źródła energii z programów unijnych i rządowych, dzięki czemu zwrot poniesionych kosztów może nastąpić szybciej niżby się początkowo wydawało. W związku z tym kierowanie się wyłącznie ceną instalacji nie ma racjonalnego przełożenia na rzeczywistość, gdyż w ostatecznym rozrachunku i tak szybko powinniśmy wyjść na swoje. 

Szerokie spektrum rozwiązań

Celem zapewnienia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) wykorzystywanych jest najczęściej kilka technologii. Są to m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogrzewanie hybrydowe, małe elektrownie wiatrowe oraz niewielkiej mocy kotły opalane biomasą. 

Pierwszą z wartych opisania ...