Na pytanie o to, czy projektowanie zielonych przestrzeni w miastach jest proste, odpowiedź jest jedna – nie jest. Natomiast rozwinięcie problemu i próba odnalezienia przyczyn takiego stanu rzeczy wymagają przeanalizowania bardzo wielu czynników.

Miasto to żywy, stale rozwijający się organizm, w którym spleciona sieć dynamicznych zależności wpływa na kształt zmian miejskiej tkanki. Współcześnie zieleń w mocno zurbanizowanych miastach odgrywa ogromną rolę w kontekście kształtowania komfortu życia mieszkańców. Z jednej strony zieleń stała się bardzo ważnym elementem kształtowania przestrzeni miejskich, z drugiej – zostało przed nią postawione bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Zadanie wynikające ze zmieniających się potrzeb i oczekiwań mieszkańców, którzy – coraz bardziej świadomi skutków negatywnych zmian klimatycznych – za pomocą zieleni chcą zawalczyć o ich złagodzenie oraz zabezpieczenie komfortu życia przyszłych pokoleń.

Projektowanie terenów zieleni

Projektowanie parków czy parków kieszonkowych to już nie tylko stworzenie zielonej infrastruktury rekreacyjnej, to proces, w którym, oprócz zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie, musimy odpowiedzieć na pytanie o sposoby łagodzenia zmian klimatycznych...