W ostatnich kilkudziesięciu latach na świecie, a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, rośnie zapotrzebowanie na autentyczny udział obywateli w życiu publicznym i podejmowaniu decyzji, m.in. w zakresie zrównoważonego rozwoju. Coraz większą uwagę zwraca się na poziom zaangażowania i formy aktywności obywateli w rozwiązaniach opartych na zasobach przyrody (ang. nature-based solution, NBS) – definiowanych przez Komisję Europejską jako opłacalne (wydajne ekonomicznie), dostarczające równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także wspierające adaptację do zmian klimatu.

Konsultacje stanowią narzędzie wykorzystywane przez organy rządowe i samorządowe w sytuacjach wymagających otwartego dialogu ze stroną społeczną. Są chętnie wykorzystywane, ponieważ pozwalają w zorganizowany sposób uzyskać opinie i stanowiska oraz poznać poglądy osób i instytucji, których dotkną skutki proponowanych rozwiązań. Równocześnie bywają procesem trudnym, np. gdy dojdzie do uaktywnienia się skrajnie przeciwstawnych stanowisk.

Traktujcie nas serio!

Zgodnie z praktyką szeroko stosowaną w Unii Europejskiej i wdrożoną do konkretnych regulacji w prawie polskim opinie płynące od obywateli powinny być wysłuchane np. w przebiegu procesów inwestycyjnych, których skutki mogą wpłynąć chociażby na jako...