Zakład, który będzie w stanie przetwarzać rocznie 130 tys. ton odpadów uruchomiony zostanie w przyszłym tygodniu w Balinie.

Inwestycja o wartości 40 mln zł to przedsięwzięcie zrealizowane na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego przez spółkę ENERIS Surowce, Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” oraz Miasto Jaworzno.

Wybudowana w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów składać się będzie z hali sortowni zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego oraz kompostowni obejmującej 16 bioreaktorów.

Zakład będzie obsługiwał obszar zamieszkały przez 180 tys. mieszkańców i przetwarzał do 130 tys. ton odpadów rocznie. Oficjalne otwarcie zaplanowano na wtorek 16 czerwca.

Zobacz film pokazujący skalę inwestycji w Balinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj