Kilkanaście samorządów z podkarpackich gmin podpisało list intencyjny w sprawie powstania Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

W ramach projektu wartego 375 mln zł planowanych jest szereg inwestycji. Wśród nich wymienić należy zakup 12 sztuk nowoczesnego taboru, budowę zaplecza technicznego dla pojazdów szynowych, budowę 14 nowych przystanków i remont starych. W projekcie zawarto też powstanie nowej linii kolejowej do Jasionki.

Ekologicznie i szybko

Dokument został podpisany podczas spotkania samorządowców z kilkunastu podkarpackich gmin, na terenie których będzie realizowany projekt, w tym prezydenta Rzeszowa. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Dokument zawiera przede wszystkim wolę współpracy i chęć wspólnej realizacji projektu oraz wstępny podział kompetencji. Liderem projektu będzie samorząd województwa, a lokalne samorządy  partnerami. Będą w nim też uczestniczyć Polskie Linie Kolejowe.

– Podmiejska Kolej Aglomeracyjna pozwoli na szybszy dostęp mieszkańców z powiatów tj. kolbuszowski, strzyżowski, dębicki, ropczycko-sędziszowski, przeworski czy jarosławski do stolicy regionu. To będzie miało pozytywny wpływ na środowisko, a także zmniejszy się w Rzeszowie natężenie ruchu – mówił wicemarszałek Bogdan Romaniuk. Z kolei marszałek Władysław Ortyl dodał, że projekt uwzględnia dojazd do Portu Lotniczego w Jasionce, do ważnego węzła komunikacyjnego, ale też węzła związanego ze strefą przemysłową. 

Szansa na rozwój regionu

Projekt obejmie swym obszarem gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska oraz od Kolbuszowej po Strzyżów. Na terenie tych gmin zostaną wybudowane lub przebudowane drogi dojazdowe do dworców i stacji, powstaną parkingi w systemie parkuj i jedź m.in. w Sędziszowie Małopolskim. – Planujemy realizację centrum przesiadkowego, tak aby pasażerowie mogli zostawić samochód i dalej jechać koleją. Także dworzec w Sędziszowie będzie budowany od nowa – wyliczał planowane inwestycje burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć.

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do poprawy komunikacji w stolicy Podkarpacia, a tym samym wpłynie na rozwój całego regionu. Dlatego prezydent Rzeszowa podkreślał wagę podpisanego listu intencyjnego. – Dziękuję panu marszałkowi za tę decyzję, która z pewnością przyczyni się do rozwoju Podkarpacia – podsumował prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc Inwestycja zostanie realizowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej

Skomentuj