WFOŚiGW w Białymstoku ogłasza nabór wniosków dla samorządów na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu województwa podlaskiego w 2013 roku.

Dotacja na powyższy cel może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych zadania tj. zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych. Wnioski można składać do 15 grudnia 2012 r.

Wniosek z załącznikami można znaleźć na stronie internetowej: wfosigw.bialystok.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (85) 749 94 83.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj