Deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej podpisali w Poznaniu przedstawiciele samorządów, poznańskich uczelni oraz reprezentanci świata biznesu. Jak podkreślono, “Wielkopolska popiera rozwój technologii opartej na wodorze”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW) podał, że podpisany dokument stanowi potwierdzenie “zaangażowania w rozwój krajowego ekosystemu opartego o technologie wodorowe, pozwoli też wzmocnić pozycję Wielkopolski, jako istotnego gracza w nowo tworzącym się przemyśle wodorowym”.

Sygnatariuszami deklaracji są przedstawiciele władz regionu, prezydenci największych wielkopolskich miast: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dokument podpisali też reprezentanci wielkopolskich przedsiębiorstw: Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, spółki Solaris Bus&Coach oraz Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

– Wodór jest wspaniałym magazynem energii, który pozwala bilansować produkcję energii z odnawialnych źródeł. Ma szereg zastosowań w przemyśle i gospodarce. Okres rozpoznania i badania, czy jest to rzecz atrakcyjna i ważna mamy już za sobą. W tej chwili mamy skupionych wokół tej idei bardzo wielu interesariuszy, reprezentujących biznes, naukę i samorząd, którzy chcą zmierzać w kierunku ścisłych, już konkretnych zastosowań wodoru w polu swojego działania – powiedział marszałek wielkopolski Marek Woźniak.

Jak dodał, podejmowane w regionie działania to też sygnał dawany rządowi, że Wielkopolska jest gotowa do rozmowy o Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej i że chce partycypować w Krajowej Strategii Wodorowej, która jest w tej chwili konsultowana.

– Ten scenariusz dla wodoru w Polsce jest całkiem realny, a my się doskonale w niego wpisujemy. Chcemy podjąć dialog z rządem i zaoferować współpracę i synergiczne działania wszystkich dzisiejszych sygnatariuszy deklaracji – powiedział Woźniak.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że technologie oparte na wodorze to rozwiązania, które należy wspierać.

– Mam nadzieję, że już wkrótce uda się zakupić dla Poznania 84 autobusy z napędem wodorowym. Wysłaliśmy już wniosek o dofinansowanie. Jeśli projekt się powiedzie, podzielimy się swoimi doświadczeniami z innymi miejscowościami regionu. Dbałość o jakość powietrza i rozwój alternatywnych źródeł energii jest naszą powinnością – powiedział Jaśkowiak.

MPK Poznań przesłało wniosek o dofinansowanie zakupu 84 autobusów wodorowych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli otrzyma wsparcie, rozpocznie procedurę zakupową – wówczas autobusy mogłyby pojawić się w Poznaniu w latach 2022-2025. Chodzi o 38 pojazdów o standardowej długości 12 metrów oraz 46 przegubowych, 18-metrowych.

W grudniu 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regionalną Strategię innowacji dla Wielkopolski 2030. Jej najważniejszym celem jest rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.

Czytaj więcej

Skomentuj