Od początku roku do końca listopada podpisano 94 umowy o dofinansowanie środowiskowych projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przedsiębiorcy, samorządy oraz inni beneficjenci (odpowiedzialni za realizację projektów) otrzymali wsparcie finansowe ze środków unijnych w wysokości 2,45 mld zł. Zostały one przeznaczone na realizację różnych inwestycji wspierających ochronę oraz poprawę stanu otaczającego nas środowiska.

W 2012 roku najwięcej projektów realizowanych było w ramach priorytetu IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. W ten sposób wiele polskich firm zainwestowało w rozwiązania przyjazne środowisku, dzięki którym ich działalność nie jest szkodliwa dla przyrody – racjonalnie gospodarują odpadami, nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Dla porównania – w 2011 roku największym powodzeniem cieszyły się przedsięwzięcia z priorytetu V, czyli dotyczące ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych.

Największa ilość unijnych środków została w tym roku przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województw: dolnośląskiego (4 projekty), opolskiego (5 projektów) oraz śląskiego (12 projektów). Łączna wartość wsparcia z UE dla każdego z ww. regionów wyniosła odpowiednio: 741,7 mln zł, 331,5 mln zł i 256,3 mln zł. Jednak to mieszkańcy woj. wielkopolskiego najczęściej spotykają się z inwestycjami finansowanymi w ramach POIiŚ. To właśnie tam w tym roku została podpisana największa ilość umów, bo aż 17 (łączna wartość ich dofinansowania wynosi 134,5 mln zł).


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj