1 / 16

Podczas pierwszego dnia targów Pol-Eco-System 2016 rozdano nagrody w konkursie o Puchar Recyklingu organizowanego przez firmę Abrys. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia!

Podczas XVII edycji Konkursu nagradzano podmioty nie tylko za wyjątkowe osiągnięcia w zbiórce poszczególnych frakcji odpadów (makulatury, stłuczki szklanej, baterii, itp.), ale również za kompleksowe działania w zakresie gospodarki odpadami. Kategorie konkursowe zostały dostosowane także do profilu uczestnika. Na nową formułę konkursu składały się trzy kategorie: Gmina Recyklingu, Edukacja Recyklingowa oraz Lider Recyklingu. Nowością, która pojawiła się w tegorocznej edycji Konkursu było nagradzanie podmiotów za działania dotyczące bioodpadów.

Tytuł GMINY RECYKLINGU XVII Edycji Konkursu o Puchar Recyklingu otrzymał Związek Międzygminny “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z Czempinia. Wyróżnienia w tej kategorii  otrzymali: Gmina Miejska Tczew, a także Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Nagrody wręczyli Magdalena Dutka – prezes Zarządu firmy ABRYS oraz Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polski.

Drugą kategorią, w której przyznawano nagrody była EDUKACJA RECYKLINGOWA. Spośród placówek oświatowych i centrów edukacji ekologicznej wyłoniono Mistrza Edukacji Recyklingowej. Została nim Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Gołdapi. W kategorii Edukacja Recyklingowa tytuł przyznano także Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji z Lubina. Przyznano również pięć wyróżnień, które otrzymali: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Torunia, Związek Gmin Krajny  w Złotowie, Miasto Bydgoszcz, Katedra Technologii Wody i Ścieków (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) Politechniki Gdańskiej oraz Inicjatywa Młodzieżowa przy Współpracy z Przedszkolem Publicznym nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Razem z Prezes Magdaleną Dutką statuetki i wyróżnienia wręczył Sławomir Brzózek – Prezes Zarządu Fundacji „Nasza Ziemia”.

W ramach trzeciej  kategorii – LIDER RECYKLINGU przyznano dwie statuetki. Wręczyła je Magdalena Dutka wraz z Krzysztofem Kawczyńskim – Przewodniczącym Komitetu Ochrony Środowiska z Krajowej Izby Gospodarczej. Liderem wśród przedsiębiorstw powyżej 120 tys. mieszkańców okazało się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ze Słupska, natomiast z RIPOK-ów najlepszy był Zakład Utylizacji Odpadów Stałych z Tczewa. Wyróżniono również trzy podmioty: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku, Zakład Zagospodarowania Odpadów “Czysta Błękitna Kraina” w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Miejski  Zakład Komunalny w Leżajsku.

W tym roku nie wyłoniono Tygrysa Recykingu, natomiast najbardziej wytrwali uczestnicy, którzy wykazali udokumentowany wzrost masy w stosunku do roku poprzedniego, otrzymali statuetkę bądź wyróżnienie w bieżącej edycji i zgłosili swój udział w dwóch kategoriach konkursu otrzymali nominacje do tej nagrody. W tym roku kapituła konkursu postanowiła przyznać dwie nominacje do tytułu „Tygrysa Recyklingu”. Otrzymali je Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku – Białej oraz Gospodarka Komunalna w Błażowej.

Nagrody finansowe XVII Edycji Konkursu o Puchar Recyklingu ufundowane zostały przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku przyznano je dla uczestników z trzech województw – wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W sumie wojewódzkie fundusze przeznaczyły na ten cel blisko 70 tys. zł.

Marek Baumagart – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wręczył nagrody finansowe dla uczestników konkursu z województwa wielkopolskiego. Każdy z podmiotów otrzymał nagrodę w wysokości 6000 zł. Uhonorowani zostali: Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu im. Poznańskich Koziołków, Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela w Mościskach, Zespół Szkół w Wielowsi oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Emilii Sczanieckiej w Pakosławiu.

Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Jacek Chrzanowski wręczył nagrodę w wysokości 5000 zł Celowemu Związkowi Gmin R-XXI z Nowogardu.

Emilia Kawka-Patek – Prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wręczyła nagrody finansowe przedstawicielom: Miejskiego Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu (10 000 zł), Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” (5000 zł), Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” (5000 zł), Gminy Miasto Bydgoszcz (10 000 zł), Gminy Miasto Lipno (5000 zł) oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie (5000 zł).

1
2
3
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

3 Komentarze

Skomentuj