Spółka spożywcza Elstar Oils oraz jej spółka zależna Biopaliwa zawarły szereg umów kredytowych na skup rzepaku, refinansowanie budowy zakładu produkcji estrów metylowych w Malborku oraz na finansowanie bieżącej działalności.

Łączna wartość tych umów to 470 mln zł i 20 mln euro Zawieraja one też zwiększenie wcześniejszego kredytu z 30 mln euro do 50 mln euro.
 
Elstar Oils zawarł umowę z Bankiem BGŻ o kredyt w wysokości 200 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu rzepaku w sezonie 2008/2009. Kredyt ten został udzielony do 16 lipca 2009 roku.

Z tym samym bankiem spółka zawarła także kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności o wartości 35 mln zł, udzielony do 14 lipca 2009 roku. Okres kredytowania może być przedłużany na kolejne roczne okresy, podano w komunikacie.

Elstar Oils ma też umowę z PKO Bankiem Polskim o kredyt w wysokości 150 mln zł na finansowanie skupu rzepaku ze zbiorów 2008-2010. Kredyt ten został udzielony do 30 czerwca 2011 roku.

Ponadto spółka podpisała umowę z ABN Amro Bank NV zwiększając kredyt na lata 2008-2009 do 50 mln euro z 30 mln euro. Kredyt ten jest przeznaczony na „zakup surowców do produkcji w okresie lat 2008-2009”.

Spółka zależna Elstar Oils, Biopaliwa, podpisała umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości 60 mln zł z PKO BP na refinansowanie budowy zakładu produkcji estrów metylowych w Malborku. Kredyt ten został udzielony do 31 marca 2016 roku.

Biopaliwa podpisały z tym samym bankiem umowę o kredyt obrotowy w wysokości 25 mln zł w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt ten został udzielony do 17 lipca 2011 roku.

Elstar Oils miał 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 184,26 mln zł wobec 96,76 mln zł rok wcześniej.

źródło: ISB

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj