Większość Polaków popiera przejęcie obowiązków odbioru i zagospodarowania śmieci przez samorządy – wynika z ogólnopolskiego badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

90 proc. ankietowanych uznaje, że zaśmiecony krajobraz Polski to problem. Niemal co trzecia (30 proc.) osoba przyznaje, że nie uiszcza opłat za wywóz śmieci a co piąta (24 proc.) nie wie jaka jest jej wysokość. Prawie wszyscy Polacy chcą surowych kar za zaśmiecanie środowiska naturalnego (96 proc.). W badaniu dla Ministerstwa Środowiska 73 proc. Polaków przyznaje także, że dotychczasowe kary za zanieczyszczanie terenów zielonych i rzek są nieskuteczne.

Aż 82 proc. Polaków zgadza się na przejęcie obowiązku odbioru i zagospodarowania śmieci przez władze samorządowe w zamian za stała opłatę pobieraną od każdego mieszkańca. Zdanie to w stopniu zdecydowanym popiera 40,5 proc. wszystkich badanych, umiarkowanym 41,6 proc. Poparcie to jest prawie tak samo duże wśród mieszkańców bloków, jak i domów jednorodzinnych.

– Przygotowana zmiana w zarządzaniu odpadami ma szansę stać się siłą napędową niezbędnych zmian w gospodarce odpadami. Liczę, że dzięki sprawnej pracy parlamentu wejście w życie tej reformy będzie możliwe jak najszybciej – mówi prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj