Wzrosła ilość odpadów wytwarzanych w polskich domach – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętny Polak “produkuje” rocznie już 325 kg odpadów komunalnych. Nadal jesteśmy jednak poniżej średniej europejskiej. Do recyklingu trafiło 26 proc. odpadów. Poprawia się selektywna zbiórka.

W 2018 r. wytworzono 12 485 tys. ton odpadów komunalnych i odnotowano wzrost wytworzenia o 4,3 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to zwiększenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca z 311 kg w 2017 r. do 325 kg w 2018 r.

Coraz więcej odpadów

Najwyższy wskaźnik ilości wytworzonych odpadów na mieszkańca, wynoszący 394 kg, odnotowano w 2018 r. w województwie dolnośląskim, do czego zdecydowanie przyczyniło się miasto Wrocław wytwarzając 531 kg odpadów komunalnych na mieszkańca.

Najniższą wartość tego wskaźnika osiągnięto w województwie świętokrzyskim, gdzie na mieszkańca przypadało 201 kg odpadów komunalnych wytworzonych w ciągu roku.

W 2018 r. wyraźne było zróżnicowanie pomiędzy województwami w zachodniej części kraju,
a województwami wschodnimi. W województwach zachodnich wytwarzanych było znacznie więcej odpadów komunalnych na mieszkańca, niż w województwach ściany wschodniej – odnotowuje GUS.

Jeszcze większe zróżnicowanie można zaobserwować pomiędzy gminami, jeśli chodzi o ilość wytworzonych odpadów. Przy średniej dla Polski wynoszącej 325 kg na mieszkańca w 2018 r, w 38 proc. gmin odebrano  poniżej 200 kg odpadów komunalnych na mieszkańca (głównie gminy wiejskie), w tym w dwóch gminach poniżej 50 kg, zaś w 53 proc. gmin ilość wytworzonych odpadów mieściła się w przedziale 200-400 kg na mieszkańca.

Największe ilości odpadów komunalnych wytwarzane są w gminach turystycznych – w sześciu z nich odebrano ponad 1000 kg odpadów komunalnych na mieszkańca.

Odpady: Polska nadal poniżej europejskiej średniej

Średnia ilość wytworzonych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca Unii Europejskiej w 2017 r. wyniosła 486 kg. Najwięcej wytworzyły kraje o dużym dobrobycie: Dania – 781, Niemcy – 633, Luksemburg – 607 oraz kraje o dużym udziale turystów, takie jak Cypr – 637, czy Malta – 604.

Także kraje pozostające poza Unią Europejską wytworzyły duże ilości odpadów komunalnych: Norwegia – 748, Szwajcaria – 704, Islandia – 656 kg na mieszkańca. Polska posiada jeden z najniższych wskaźników wśród krajów europejskich.

W 2017 r. z ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych w Unii Europejskiej, 30 proc. poddano recyklingowi materiałowemu, 29 proc. unieszkodliwiono termicznie, 23 proc. unieszkodliwiono poprzez składowanie, 17 proc. poddano kompostowaniu.

Do recyklingu 26% odpadów, na składowiska – 42%

W Polsce z zebranych oraz odebranych w 2018 r. odpadów komunalnych, 7,1 mln ton przeznaczono do odzysku (57 proc. odpadów komunalnych wytworzonych), z tego do recyklingu przeznaczono 3,3 mln ton (26 proc.), do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii 2,8 mln ton (23 proc.), do biologicznych procesów przetwarzania (kompostowania lub fermentacji) został skierowany 1,0 mln ton (8 proc.).

W 2017 r. do recyklingu przeznaczono 26,7 proc. ilości odpadów komunalnych wytworzonych, a do kompostowania trafiło 7,1 proc. Do spalarni przekazano natomiast ok. 22,8 proc. odpadów komunalnych wytworzonych.

Do procesów unieszkodliwienia w 2018 r. skierowano łącznie 5,4 mln ton, z czego 5,2 mln ton (ok. 42 proc. odpadów komunalnych wytworzonych) przeznaczono do składowania, a pozostałe 0,2 mln ton (ok. 2 proc. wytworzenia) do unieszkodliwienia poprzez przekształcenie termiczne bez odzysku energii.

Segregacja odpadów idzie coraz lepiej

Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie z roku na rok rośnie. W 2005 r. selektywna zbiórka stanowiła zaledwie 3 proc. zebranych odpadów komunalnych (295 tys. ton). W 2018 r. zebrano selektywnie ponad 3,6 mln ton (29 proc. ogółu wytworzonych odpadów komunalnych), co oznacza wzrost ilości tych odpadów o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

W 2018 r. ilość odebranych lub zebranych selektywnie odpadów dla Polski wyniosła 94 kg na mieszkańca,w tym:
• odpadów biodegradowalnych – 26 kg na mieszkańca (23 kg w 2017 r.),
• zmieszanych odpadów opakowaniowych – 15 kg na mieszkańca (14 kg w 2017 r.),
• odpadów wielkogabarytowych – 14 kg na mieszkańca (ok. 11 kg w 2017 r.),
• szkła – 13 kg na mieszkańca (12 kg w 2017 r.),
• tworzyw sztucznych – ok. 9 kg na mieszkańca (8 kg w 2017 r.),
• papieru i tektury – 7 kg na mieszkańca (6 kg w 2017 r.).

W miastach w 2018 r. zebrano selektywnie 106 kg na mieszkańca, na obszarach wiejskich 76 kg na mieszkańca.

Wśród odpadów wytworzonych dominują zmieszane odpady komunalne. W 2018 r. ich ilość wynosiła 8,9 mln ton, czyli 71 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

5 Komentarze

 1. Cel ambitny ale mało realny – 65% odzysku w 2030 ? – najpierw opłata za zmieszane musiałaby wzrosnąć do 100 zł za osobę. A co z oponami? – nikt nie utylizuje opon a trzeba je odbierać.

 2. Należy mówić nie o polityce proeko, ale o ideologii pseudoeko, selektywna zbiórka to nie remedium na uzdrowienie sytuacji w gospodarce odpadami, dobrze, że jest, ale odzyskane surowce można skierować do recyklingu materiałowego w ilości na jaką jest zapotrzebowanie rynku. Reszta wraz z balastem, frakcją palną, powinno być kierowane do odzysku energetycznego, innej opcji nie ma, a jest jedynie pole do nadużyć i przekrętów. Na składowiska kierujemy odpady palne bo pseudoekolodzy negują spalanie odpadów w spalarniach czy elektrociepłowniach. Mamy sztuczne nierealne poziomy recyklingu, ograniczamy ilość odpadów do odzysku energetycznego, czy termicznej utylizacji do 30%. Niemcy szczycili się wysokim poziomem recyklingu bo eksportowali swoje odpady po całym globie, zaśmiecając świat, od kiedy Chiny, największy odbiorca odpadów, zablokowały swój rynek, to Europa zaczęła się dusić odpadami i czar prawie 70% recyklingu prysł jak bańka mydlana, a pseudoekolodzy i inni eksperci sączą dalej tą utopie społeczeństwu.

 3. w polsce naprawde segreguje około 10-15%
  reszta to jest pseudosegregacja
  samarządy mają gdzieś kontrole nad segregacją
  podczas kontroli na wybranych 100 koszach w 90 były butelki szklane i plastikowe
  nie bralismy pod uwagę foli
  pozatym poco segregacja jak od sierpnia jest problem z recyklingiem makulatury kartonów po sokach puszek po konserwach

 4. zwiększy się ta ilość od nowego Roku 2020 jak się pozamykają SKUPY SUROWCÓW WTÓRNYCH Z POWODU NARZUCANYCH PRZEPISÓW NP. KAUCJE ZA ODPAD MAKULATURY FOLI CHORY ELEKTRONICZNY SYSTEM BDO ……W POLSCE BEDZIE ŚMIETNISKO

Skomentuj